Mar 10, 2011

Mintalah Kepada ALLAH

Abu Al-Ghifari berkata, Nabi Muhammad pernah memberitahu mengenai apa yang disampaikan daripada Tuhannya, sesungguhnya Dia berkata, “ Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharamkan diriku daripada berlaku zalim dan aku haramkan kamu melakukan kezaliman. Oleh itu, janganlah kamu saling zalim-menzalimi antara satu sama lain.

 Wahai hamba-hambaku, kamu cenderung melakukan kesesatan, kecuali orang yang aku berikan petunjuk. Mintalah petunjuk daripadaku supaya aku tunjukkan jalan yang benar.  
Wahai hamba-hambaku, kamu adalah orng yang lapar, kecuali orng yang aku beri makan. Mintalah makanan daripadaku supaya aku beri kamu makanan.Wahai hamba-hambaku, kamu adalah orng yang tidak berpakaian, kecuali orang yang aku beri pakaian. Mintalah pakaian daripadaku suapay aku berikan pakaian.
Wahai hamba-hambaku, kamu melakukan kesilapan siang dan malam, sedangkan aku mengampunkan dosa-dosamu. Mintalah ampun daripadaku supaya aku ampunkan dosa-dosa kamu.
Wahai hamba-hambaku, kamu tidak dapat mendatangkan kemudaratan kepadaku mahupun kebaikan kepadaku.
Wahai hamba-hambaku, sekalipun daripada orng yang paling awal sehingga orang paling akhir, baik manusia mahupun jin, semuanya bertakwa sebagaimana ketakwaan orng yang paling bertakwa di kalangan kamu, hal itu tidak menambah walau sedikit pun kekuasaanku.
Wahai hamba-hambaku, sekalipun daripada orng yang paling awal sehingga paling akhir, baik manusia mahupun jin, semuanya melakukan kejahatan sebagaimana kejahatan orang yang paling jahat di kalangan kamu, hal itu tidak mengurangkan walau sedikit pun kekuasaanaku.
 Wahai hamba-hambaku, sekalipun daripada orng yang paling awal sehingga paling akhir, baik manusia mahupun jin, semuanya berdiri di satu tanah lapang lalu semuanya  memohon kepadaku dan aku pun menunaikan semua permintaan itu, hal itu tidak mengurangi sedikit pun apa yang ada di sisiku sebagaimana tidak berkurangnya air laut yang melekat pada jarum yang dimasukkan ke dalamnya.
Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya amal-amal kamu, akulah yang menghitung untuk kamu dan aku  akan sempurnakannya untuk kamu. Oleh sebab itu, bagi sesiapa yang mendapat kebaikan, hendaklah dia memuji Allah. Sebaliknya, sesiapa yang mendapat selain daripada itu, jangan dia menyalahkan sesiapa melainkan dirinya sendiri.

Hadis Riwayat Nawawi

1 comment: